• FASTE ÅPNINGSTIDER: ONS 17 - 21 | FRE 17- 21 | LØR 14 - 21. | VED SISTE REIS PUB I HALDEN.

THUNDERS JOHNNY/NEW YORK DOLLS

New York Dolls ‎– Butterflyin' Cd New York Dolls ‎– Butterflyin' Cd
Thunders, Johnny -I Think I Got This Covered Lp Thunders, Johnny -I Think I Got This Covered Lp
Thunders, Johnny -Que Sera Sera (Resurrected) Lp Thunders, Johnny -Que Sera Sera (Resurrected) Lp
New York Dolls - Dancing Backward in High Heels Cd New York Dolls - Dancing Backward in High Heels Cd
Thunders, Johnny - Bootlegging The Bootleggers Cd Thunders, Johnny - Bootlegging The Bootleggers Cd